.
 • Rejestrator jazdy NTN-GD50/GD60 na lusterko


 

 

Rejestrator jazdy Ultra HD

Kopia-Bez-tytulu-25002500-px-3-(1).png

 

Instrukcje

 

Uwagi dla użytkownika

Różnica między kamerami GD50 a GD60:
GD60 posiada sterowanie głosowe. Pozostałe parametry bez zmian.

 

Przeczytaj uważnie instrukcje przed użyciem rejestratora i postępuj zgodnie z zawartymi w niej punktami, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz bezproblemowe i długotrwałe użytkowanie tego produktu.
 

 • Nie pracuj w temperaturach, do których organizm ludzki nie jest w stanie się dostosować; Proszę nie umieszczaj produktu w wilgotnym środowisku pracy, produkt nie jest wodoodporny, proszę nie wystawiać go na działanie wody i deszczu; 
 • Nie instaluj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie. Jeśli ten produkt lub jakiekolwiek akcesoria tego produktu są wadliwe, udaj się do profesjonalnego punktu serwisowego w celu naprawy. • Nie używaj żrących środków chemicznych ani rozpuszczalników czyszczących lub detergentów do czyszczenia tego produktu, • Nie kieruj aparatu bezpośrednio w stronę bardzo silnych źródeł światła, takich jak słońce, których należy unikać aby nie uszkodzić optyki;

 Proszę nie używać go w środowisku o nadmiernym zagęszczeniu kurzu.

 • Nie wrzucaj tego produktu do ognia, aby uniknąć eksplozji

 Wskazówki:

 Przed instalacją proszę uważnie przeczytać całą instrukcję i przekazać wszystkie czynności instalacyjne i konserwacyjne profesjonalnemu personelowi z zakresu montażu tego typu urządzeń.

*Karty pamięci nie wolno odłączać ani podłączać pod napięciem, aby nie uszkodzić danych;

*wybierz oryginalną markową kartę pamięci TF o klasie 10 lub wyższej; 

Zastrzeżenie: 

Ze względu na bezpieczeństwo własne i innych nie należy oglądać filmów ani obsługiwać kamery samochodowej podczas prowadzenia pojazdu. Odpowiednie przepisy zabraniają oglądania filmów i obsługa kamery samochodowej podczas prowadzenia pojazdu.

 Nie instaluj ani nie naprawiaj kamery samochodowej samodzielnie. Instalacja lub konserwacja tego produktu przez osoby nieprzeszkolone w zakresie sprzętu elektronicznego i akcesoriów samochodowych może spowodować porażenie prądem lub inne zagrożenia;

 .* Nie pozwól, aby kamera samochodowa miała kontakt z płynnymi substancjami, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem, uszkodzenie produktu, przegrzanie i dymienie:

 Niektóre funkcje tego produktu mogą być używane wyłącznie jako narzędzia pomocnicze podczas prowadzenia pojazdu i nie oznacza to, że podczas prowadzenia pojazdu możesz być rozproszony, nieostrożny lub nawet stracić zdolność oceny sytuacji. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za bezpieczeństwo lub wypadek z tego powodu. 

Zdjęcia użyte w tej instrukcji służą wyłącznie celom informacyjnym i nasza firma nie zakłada jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieporozumienia.

 Produkty elektroniczne są szybko aktualizowane i unowocześniane. W przypadku oprogramowania i . aktualizacji sprzętu, parametry ulegną zmianie bez powiadomienia, a faktyczne działanie rejestratora będzie miało pierwszeństwo. 

. *Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z działem serwisu sprzedawcy

 

1 Parametry wydajności 

Wbudowany czujnik UltraHD 

tylna kamera:

Full HD


Format zdjęć: JPG  1920*1980
Format filmów: TS  1920*1980

przednia kamera

QUAD HD

Format zdjęć: JPG 2560*1440
Format filmów: TS 3840*2160

język opcji: Angielski/chiński uproszczony polski i inne języki 

Gniazdo karty pamięci TF: MikroTF 

kompresja pamięci: H.264/H.265 

temperatura pracy: -20°C+70°C 

Wilgotność pracy:15-65% wilgotności względnej 

pojemność karty pamięci: Maksymalne wsparcie 128 GB  

2 struktura produktu 

Czujnik obrazu: Ultra HD 

Wyświetlacz LCD MIPI 

Obiektyw: Całkowicie szklany, wielowarstwowy filtr o wysokiej rozdzielczości i szerokim kącie 

Interfejs zasilania: 5V 2A-2,5A 

Wsparcie wydajności: do 128 GB 

Wbudowany głośnik 1W

 Wbudowane nagrywanie 

3 Opis funkcji przycisku 

3.1 Klawisz zasilania/klawisz przełącznika podświetlenia ekranu 

Funkcja 1: funkcja przełączania 

>Długie naciśnięcie: W stanie wyłączonym naciśnij długo [przycisk zasilania],

aby włączyć zasilanie urządzenia, a urządzenie zacznie działać automatycznie.

 

>W stanie włączenia naciśnij i przytrzymaj [Przycisk zasilania) przez 3 sekundy. Urządzenie automatycznie zapisuje plik wideo i ustawienia użytkownika, a następnie wyłącza się.

>Naciśnij Klawisz zasilania w stanie włączenia, aby wyłączyć wyświetlanie na ekranie, a następnie krótko naciśnij ponownie [Klawisz zasilania), aby włączyć wyświetlanie na ekranie.

 1. Instrukcja instalacji 
 1. wyłącz silnik samochodu
 2. Włóż kartę TF do slotu rejestratora, użyj karty klasy 10 lub szybszej
 3. Zamocuj rejestrator na oryginalnym lusterku wstecznym samochodu.
 4. Podłącz interfejs rejestratora do ładowarki samochodowej za pomocą przedłużacza zasilającego.

[Uwaga] Podczas okablowania przedłużacz do ładowania można ułożyć wzdłuż krawędzi szyby samochodu.

 1. Zainstaluj tylną kamerę z tyłu pojazdu, zwróć uwagę na kierunek, kamery w trakcie

instalowania. Okablowanie można poprowadzić wzdłuż dachu pojazdu. Po zakończeniu instalacji włóż tylną kamerę.

 1. Wyreguluj położenie obiektywu, aby upewnić się, że obiektyw znajduje się na poziomie podłoża.

Uruchom silnik i sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane.

 1. [Uwaga] Gdy urządzenie jest zainstalowane prawidłowo, kontrolka pracy systemu świeci się;

Kiedy urządzenie zacznie przechodzić w stan nagrywania kontrolka nagrywania zacznie migać.

Proszę zwrócić uwagę, aby sprawdzić, czy obraz na ekranie wyświetlacza jest prawidłowy. Jeśli wyświetlany obraz jest odwrócony, skontaktuj się z nami.

 

5 Interfejsu funkcji ekranu dotykowego

 

Uruchom silnik samochodu, rejestrator automatycznie uruchomi się i uruchomi funkcję nagrywania.

 

5.1 Wprowadzenie do głównego interfejsu

 

[FOTKA]

 

5.1.1. Wprowadzenie do wyświetlania interfejsu 
Kopia-Bez-tytulu-25002500-px-400-x-400-px-400-x-400-px-400-x-200-px-.png

 1. Blokada > Podczas nagrywania wideo kliknij symbol kłódki, jeśli chcesz aby zablokować bieżący film. 
 1. Nagrywanie > Kliknij, czerwony przycisk aby włączyć lub wyłączyć funkcję nagrywania 
 1. Wideo:> odblokuj bieżący plik jeśli chcesz go obejrzeć. 
 1. Nagranie: > Kliknij, aby skorzystać z funkcji zdjęć. 
 1. Interfejs odtwarzania: > Kliknij, aby wejść do interfejsu ustawień. 
 1. Interfejs ustawień:>Miganie oznacza normalne nagrywanie, a stan braku nagrywania będzie ukryty.
 2. Ikona wideo: 
 1. Czas nagrywania: 

Czas nagrywania jest wyświetlany w trybie normalnego nagrywania. Wartość domyślna to 1 minuta. Możesz wybrać nagrywanie cykliczne, aby zmienić czas w interfejsie ustawień, a stan braku nagrywania zostanie ukryty. 

 1. Rozdzielczość:> Wyświetla bieżącą rozdzielczość wideo, którą można zmienić w interfejsie ustawień. 
 1. Czas:> Wyświetla aktualny czas UTC, który można ustawić w menu ustawień. 
 1. Regulacja jasności:> Możesz zmienić jasność, przesuwając palcem, przesuwając w prawo, aby zwiększyć jasność i przesuwając w lewo, aby zmniejszyć jasność. 

Uwaga: Wyłączenie jasności dla tej operacji zostanie zapisane. 

 1. Ikona jasności:>Wskazuje ikonę jasności.

 Ikona WIFI: (opcjonalnie) włączone, wyświetli się biała ikona Wi-Fi, można włączać i wyłączać w interfejsie ustawień. Jeśli aplikacja mobilna jest podłączona, ikona WIFI zmieni kolor na zielony. 

 1. Ikona GPS: (opcjonalnie) > Po podłączeniu modułu GPS wyświetli się biała ikona GPS jeśli nie ma połączenia. Ikona GPS zmieni kolor na zielony, gdy GPS odbierze sygnał. 

Gdy GPS odbierze sygnał, ikona GPS będzie zielona i wyświetli się prędkość GPS oraz pozycja rejestratora w stopniach. Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy jednostkami km/h i mph. 

Wyświetli się również aktualny czas UTC, który można ustawić w menu ustawień.

w stanie braku nagrywania.

 

 1. Data: Wyświetla aktualny czas który można ustawić w menu ustawień 
 1. GPS: jeśli funkcja opcjonalna została pomyślnie aktywowana, wyświetli się odpowiednie okno dialogowe poleceń głosowych. 
 1. Sterowanie głosowe: (opcjonalnie) 

5.1.2 Obsługa głównego ekranu interfejsu

Kliknij ikonę, aby wejść do różnych interfejsów lub funkcji. 

 1. Przesuń w górę i w dół: 
 1. Kliknij, aby zmieniać: > Zmień pozycję wyświetlania bieżącego ekranu wideo kamery, przeciągając w górę i w dół. Uwaga: Po przeciągnięciu w górę i w dół operacja zostanie zakończona i zapisana. 
 1. Przesuń w lewo i w prawo:

Przesuń w lewo i w prawo, aby zmienić bieżące źródło wyświetlania wideo, widok z przodu — widok z tyłu — podzielony ekran (lewy to widok z przodu, prawy to widok z tyłu) — widok z przodu — i tak dalej. Jeśli jest to lewy i prawy slajd sekcji jasności, przesuń w prawo, aby zwiększyć jasność i przesuń w lewo, aby zmniejszyć jasność.

Uwaga: Przesuń w lewo i w prawo, aby wyłączyć ekran i zapisać zawartość ekranu na bieżącym ekranie. 

5.2 Interfejs odtwarzania 

5.2.1 interfejs listy plików

Kliknij na głównym interfejsie, aby wejść do interfejsu odtwarzania i domyślnie wejść do interfejsu plików wideo pod przednią kamerą. 
Kopia-Bez-tytulu-25002500-px-400-x-400-px-400-x-400-px-400-x-200-px-1-.png

 1. Tryb plików Wideo

Kliknij aby wyświetlić normalne pliki wideo. Uwaga: pliki nagrań z kamery przedniej i tylnej są zapisywane odpowiednio w folderze przednim i tylnym na karcie SD 

 1. Zablokuj tryb pliku > Kliknij, aby wyświetlić zablokowany plik wideo. Uwaga: pliki blokady kamery przedniej i tylnej są zapisywane odpowiednio w folderze przednim emr i folderze tylnym emr na karcie SD. 
 1. Tryb pliku zdjęcia: > Kliknij, aby wyświetlić zapisane pliki zdjęć. Uwaga: pliki zdjęć z przedniego i tylnego aparatu są zapisywane odpowiednio w folderze zdjęć przednich i folderze zdjęć tylnych na kartę SD.
 2. Przełączanie kamery przedniej i tylnej: >Przełącz pliki przedniego i tylnego aparatu w bieżącym pliku. 
 1. Usuń: 

Po kliknięciu. ** pojawi się w prawym górnym rogu informacja o pliku i w środkowej siatce zostanie on wyświetlony, gdy informacje o pliku w środkowej siatce zostaną wybrane do usunięcia.

Kliknij ponownie ikonę usuwania, wyświetli się okno dialogowe umożliwiające potwierdzenie usunięcia. Usuń odpowiedni plik. 

 1. Pliki w siatce: 

Zawartość pliku w odpowiednim trybie jest zapisywana. Możesz przesuwać w górę i w dół, aby wybrać plik. Po wybraniu pliku nastąpi przejście do odpowiedniego interfejsu odtwarzania pliku 

 1. Powrót: > Wróć do głównego interfejsu. 
 1. Zaznacz wszystko: > Wybierz wszystkie pliki. 

5.3 Ustaw interfejs 

Kliknij „Ustawienia” w głównym interfejsie, aby przejść do interfejsu ustawień. 

 1. W tył: > Wróć do głównego interfejsu. 

2 Menu pierwszego poziomu:

Wyświetl funkcję menu ustawień. Możesz przesuwać w górę i w dół, aby wybrać.

Po dokonaniu wyboru zawartość menu pierwszego lub drugiego poziomu zostaną wyświetlone pozycje domyślne. 

 1. Menu drugiego poziomu: > Po wybraniu menu pierwszego poziomu zostanie ono wyświetlone, a treść odpowiadającego mu wyboru ulegnie zmianie.

 Uwaga: wybór zostanie zapisany po wyłączeniu. 

6 Wprowadzenie do funkcji menu ustawień 

6.1 Rozdzielczość > Kliknij i wybierz, aby zmienić rozdzielczość nagranego pliku wideo.

6.2 Nagrywanie w pętli > Wskazuje czas nagrywania wideo, czyli czas podziału pliku wideo. Okres nagrywania można ustawić na 1, 2 i 3 minuty, a wartość domyślna to 1 minuta.

Uwaga: Gdy karta TF będzie pełna, rejestrator nadpisze wcześniej nagrane obrazy.

 6.3 Film poklatkowy (opcjonalnie) > Film poklatkowy można wybrać spośród czterech form: wyłączony, 5 godzin, 12 godzin i 24 godziny. Wartość domyślna jest wyłączona. Jeśli zdecydujesz się włączyć wideo poklatkowe, i samochód zostanie wyłączony, zasilanie zostanie odłączone, a tryb nagrywania będzie trybem wideo poklatkowym to po ponownym uruchomieniu samochodu i włączeniu zasilania rozpocznie się nagrywanie filmu poklatkowego

 

Interwał poklatkowy (liczba klatek poklatkowych) Wybór wideo poklatkowego można wybrać w menu interwału poklatkowego. 

(Uwaga: Skrzynka obniżająca jest dedykowana i nie można jej łączyć z linią obniżającą innych obudów. Ładowarka samochodowa i zasilacz nie obsługują tej funkcji, należy o tym pamiętać.) 

6.4 Interwał poklatkowy (opcjonalnie) > Interwał poklatkowy można wybrać jako 0,5 sekundy, 1 sekundę i 5 sekund, co odpowiada odpowiednio 0,5 klatki na sekundę, 1 klatkę na sekundę i 5 klatek na sekundę. Domyślny wybór to 0,5 sekundy. Na przykład 1 klatka na sekundę oznacza, że ​​w ciągu jednej minuty można nagrać 30 minut wideo; 

Uwaga: Ta funkcja wymaga otwarcia funkcji ACC, w przeciwnym razie funkcja ta nie pojawi się.

 

6.2 Tryb parkowania (opcja) > Monitorowanie parkowania podzielone jest na cztery tryby: wyłączony, niski, średni i wysoki. Wartość domyślna jest wyłączona. Niska, średnia i wysoka wskazują czułość monitorowania drgań. Włącz funkcję monitorowania parkowania, w stanie wyłączonym, jeśli w samochodzie występują duże wibracje ponieważ rejestrator automatycznie uruchomi wideo i zablokuje je. Ten film będzie zablokowany i nie zostanie nadpisany.

 6.3 Czujnik grawitacyjny (opcjonalny) > Rejestrator posiada wbudowany czujnik kolizji (G-sensor). Czujnik grawitacyjny podzielony jest na cztery tryby: wyłączony, niski, średni i wysoki. Wartość domyślna jest wyłączona, a niski, średni i wysoki wskazują czułość monitorowania wibracji. Jeśli włączysz funkcję wykrywania grawitacji i jeśli urządzenie wibruje podczas procesu nagrywania (np. podczas kolizji itp.), bieżące wideo może zostać automatycznie zablokowane.

 6.4 Uśpienie ekranu > Jeśli po włączeniu wygaszacza ekranu nie zostanie wykonana żadna operacja dotykowa lub klawiszowa, ekran zostanie wyłączony. Po zamknięciu ekranu można go włączyć krótkim naciśnięciem przycisku zasilania. 

Uwaga: Nagrywanie trwa nawet po wyłączeniu ekranu. 

6.5 Lusterko wsteczne > Włączenie przesyłania strumieniowego lustrzanego spowoduje przełączenie kamery cofania na wyświetlacz lustrzany.

6.6 ustawienie czasu > Pojawi się okno dialogowe ustawiania czasu, możesz ustawić godzinę i datę nagrania, domyślnym jest czas fabryczny, to ustawienie zostanie zaktualizowane do czasu wyświetlania interfejsu i znaku wodnego czasu OSD.

6.7Przełącznik nagrywania dźwięku

6.8 język jest podzielony na chiński, angielski polski itp., wybór spowoduje zmianę języka wyświetlania.

6.9 Formatowanie karty sd > Pojawi się okno dialogowe formatowania, w którym możesz wybrać, czy chcesz potwierdzić formatowanie. Zaleca się sformatowanie karty pamięci przy pierwszym użyciu lub wymianie karty pamięci; po długotrwałym użytkowaniu, gdy pliki są zablokowane lub pojemność pamięci jest niewystarczająca.

6.10 reset > Pojawi się okno dialogowe przywracania ustawień fabrycznych, w którym możesz wybrać, czy potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych, potwierdzając, że wszystkie informacje o ustawieniach funkcji, ustawienia ekranu, wyświetlacz obiektywu i położenie ekranu wyświetlacza, ekran wyświetlacza interfejsu odtwarzania, pozycja i tryb wyświetlania zostaną przywrócone.

 6.11 Przełącznik WIFI (opcjonalny) 

6.12 Rozpoznawanie głosu (opcjonalnie) > Możesz wybrać włączenie lub wyłączenie. W przypadku maszyn obsługujących funkcję WIFI sprawdź kod QR aplikacji w informacjach o wersji systemu i pobierz oprogramowanie APP. 

6.13 GPS (opcjonalnie) > Jeśli podłączony jest GPS, wyświetli się to menu funkcji, w przeciwnym razie funkcja ta nie będzie wyświetlona.

 6.14 Informacje o urządzeniu > Pojawi się okno dialogowe Informacje, zawierające informacje o wersji rejestratora. 

 1. Pobieranie i instalacja aplikacji 

7.1. W przypadku wersji maszynowej z funkcją WIFI możesz zeskanować poniższy kod QR lub wyszukać na rynku aplikacji „6zhentan”, aby pobrać i zainstalować. Po instalacji kliknij, aby wejść do aplikacji. 

20231031_0919502.jpg

7.2 Połączenie z telefonem komórkowym i rejestratorem za pomocą hotspotu WIFI. Najpierw podłącz rejestrator Wi-Fi, domyślna nazwa to CVR plus nazwa domeny, domyślne hasło to 12345678, a następnie wejdź do aplikacji detektywistycznej 6, kliknij, aby połączyć się z rejestratorem. 

Album lokalny] – przeglądaj filmy i zdjęcia pobrane lokalnie na Twój telefon.

[Więcej] zobacz aplikację osobistą i związaną z oprogramowaniem

 Proste rozwiązywanie problemów: 

W normalnych warunkach pracy, jeśli wystąpi problem z produktem, prosimy o kontakt 

Aby go rozwiązać, zapoznaj się z następującymi metodami: 

Nie działa rejestrator:

 Możliwą przyczyną jest słaby styk zasilacza. Rozwiązanie: sprawdź, czy przewód zasilający produktu jest dobrze podłączony i podłącz zasilacz. 

Możliwa przyczyna 2: System ulega awarii. Znajdź przycisk resetowania urządzenia, możesz użyć ostry przedmiot, naciśnij przycisk Reset, a następnie włącz go, wszystko wróci do normy. 

Nie można nagrywać podczas uruchamiania 

Sprawdź, czy karta TF jest włożona, sprawdź, czy na karcie TF jest wystarczająco dużo miejsca i czy nie ma zbyt wielu zablokowanych plików. 

 Podczas nagrywania zostanie ono automatycznie zatrzymane 

Ze względu na ogromną ilość danych wideo w wysokiej rozdzielczości i wysokie wymagania dotyczące karty pamięci, należy używać szybkiej karty TF, która jest kompatybilna z dużymi markami.

Na podstawie Deklaracji Producenta Nr. Ref: 23/TC0717086 
importer Alucon Invest Sp. z o.o. informuje że wyżej opisany produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/EU
i spełnia wymagania normy nr: EN 50498:2010, EN61000-6-1:2019, ISO 7637-2-2004

Kopia-Bez-tytulu-25002500-px-400-x-400-px-400-x-200-px-.png