.
  • Budzik VST 738


vst738.jpg

Specyfikacje cyfrowego budzika VST
A. Charakterystyka funkcjonalna
1. Wyświetlacz LED aktualnego czasu:
2. Czas alarmowania trwa do 2 godzin;
3. System 24-godzinny;
. W przypadku ładowania baterii, prawidłowe wyświetlanie czasu zostanie utrzymane,
gdy urządzenie będzie podłączone do prądu.
4 Gdy zasilanie sieciowe jest wyłączone działa funkcja pamięci (zasilanie z baterii)
B. Napięcie robocze AC: 220-230 V/50 HZ
C. Ładowanie baterii
W przypadku zewnętrznego wkładu baterii otwórz pokrywę wkładu i naciśnij symbol
bieguna dodatniego/ujemnego w skrzynce zasilającej, aby włożyć 2 baterie AAA;
D. Wartość domyślna po włączeniu zasilania
1. Czas: Wyświetla „0:00”, miga co sekundę;
2. Alarm: Wyświetla „0:00”, miga co sekundę;
3. Miganie ustanie dopiero po ustawieniu czasu lub alarmu!
E. Instrukcja obsługi:
1. Konfiguracja czasu
Naciśnij przycisk „TS”, a następnie naciśnij przycisk „GODZINA” lub „MIN”, aby
zwiększyć cyfrę, aż do osiągnięcia aktualnej godziny. Zwolnij wszystkie klawisze, a
drugi automatycznie powróci do ZERO.
2. Konfiguracja alarmu AL
Naciśnij przycisk „ALS”, następnie naciśnij przycisk „GODZINA” lub „MIN”, aby
zwiększyć cyfrę, aż osiągnie godzinę alarmu, którą chcesz ustawić, a następnie
zwolnij wszystkie klawisze.
3. Przełączanie ALM ON/OFF
Odp.: „ALM OFF”: Alarm jest wyłączony, a ikona AL jest wyłączona:
B: „ALM ON”: Alarm jest włączony, a ikona AL świeci się.
4. Gdy zabrzmi alarm, naciśnij „AL PAUSE”, aby zatrzymać alarm. Jeśli AL PAUSE
nie zostanie naciśnięty, alarm może trwać do 2 godzin i wyłączy się automatycznie.
Specjalna notatka:
Aby uniknąć porażenia prądem, nie otwieraj obudowy ani nie zlecaj
nieautoryzowanej naprawy części wewnętrznych.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa:
1. Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilającego i spowodowania porażenia prądem
elektrycznym lub pożaru, nie kładź na nim ciężkich przedmiotów;
2. Budzik należy trzymać z dala od wody lub w miejscach, w których jest blisko
kapania lub rozpryskiwania się wody, ani nie można go nakładać na przedmiot
zawierający płyn;
3. Do czyszczenia nie używaj detergentu ani nebulizatora, do wycierania używaj
czystej szmatki:
Uwaga:
1. Nie przechowuj urządzenia w słabo wentylowanym lub wąskim miejscu, aby
uniknąć przegrzania.
2. Nie kładź urządzenia na miękkiej tkaninie, np. dywanie itp., aby nie zatkać
otworów wentylacyjnych. Zatkanie kratki wentylacyjnej może skutkować
przegrzaniem urządzenia i w konsekwencji awarią.
3. Chroń urządzenie przed działaniem źródeł ciepła, bezpośrednim
nasłonecznieniem lub zakurzeniem
1503 (8560